Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα 

Προσωπικές πληροφορίες που δίνετε για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας όπως προσωπικά σας στοιχεία, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ όπως επίσης και η δημιουργία προσωρινών αρχείων (cookies) χρησιμοποιούνται από την εταιρίας μας και μόνον για την δική σας εξυπηρέτηση και για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποκαλύπτονται ή παραχωρούνται σε τρίτα άτομα για οποιονδήποτε σκοπό εμπορικό ή άλλο.